Website Translation Services
WORDPRESS

CORE PHP

ECOMMERCE

MAGENTO

DRUPAL

OPEN CART

ਕੁਝ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਫੋਲਿਅੋ ਡੈੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।Devnagri ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਹੂ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਬੇਹਤਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।Devnagri ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੱਗਇੰਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੇਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਕਮਰਸ, ਬਰੈਂਡ, ਫੈਸ਼ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮੰਚ ਦਾ ੳੇਤਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ
ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ